Scans

Cereinselect

Bij Cereinselect ontdekken we talenten van mensen en maken we deze inzichtelijk. Dit doen wij met behulp van assessmenttools en testen. Vanuit positieve psychologie onderzoekt Cereinselect hoe medewerkers hun sterke kanten kunnen inzetten zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Hieronder benoemen we een aantal scans, testen en teamscans, specifiek voor de zorg.

Inhoud van de scans

Naast de ondergenoemde scans is maatwerk vaak mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

ZelfZorganisatieScan

Voor zelforganiserende teams en zelfsturende teams is het erg belangrijk dat de teamleden zichzelf en elkaar goed kennen. Met dit teamassessment voor de zorg brengen wij sterke en zwakke punten van uw team in kaart, in relatie tot zelforganisatie. Tevens brengen wij met de teamscan in kaart wat de rolverdeling in het team is. Hierbij kijken wij ook naar de ontwikkelpotentie van medewerkers en het team. De ZelfZorganisatieScan is een teamscan die wij bij zowel zelforganiserende teams als zelfsturende teams in de zorg afnemen.

KW-Scan

De KW-Scan is de scan voor Kleinschalig Wonen. Bij deze scan beoordelen wij individueel en collectief de aanwezige competenties en niveaus. Deze Teamscan is erop gericht de motivatie van medewerkers voor kleinschalig wonen in kaart te brengen. Op deze manier ontstaat er een beeld van de competenties van het team en de individuele medewerkers op het gebied van werken in kleinschalige woonvormen.

OpleidingsScan

De Opleidingsscan maakt inzichtelijk of medewerkers de capaciteiten in huis hebben om een opleiding met goed gevolg af te ronden. Met de OpleidingsScan bieden wij u en de medewerker een objectief beeld van de intelligentie en persoonlijkheid van uw medewerker. Wij adviseren jullie over de uitkomsten bij deze scan en schatten het risico in dat een opleiding niet wordt afgerond. Dit is een Talentscan waarbij vooral de talenten van de medewerkers worden ontdekt.

MantelzorgersScan

Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers eist net dat beetje meer van zorgmedewerkers. Een goede samenwerking zorgt voor betrokkenheid en daarmee een grotere tevredenheid over de zorgverlening. Vrijwilligers en mantelzorgers en zorgverleners kunnen veel van elkaar leren. Maar zijn uw medewerkers hiertoe in staat? Bij deze scan kijken we in hoeverre medewerkers over de benodigde competenties beschikken. Graag denken wij mee over eventuele coaching na een scan.

OMA-Scan

Met de Omgaan Met Agressiescan (OMA-scan) maken wij inzichtelijk hoe medewerkers omgaan met agressie of onbegrepen gedrag. Bewust zijn van het eigen gedrag is de sleutel in het omgaan met moeilijke situaties. Met de OMA-scan bieden wij de medewerkers inzicht in hun eigen voorkeursstijl in het omgaan met agressie of onbegrepen gedrag. De OMA-scan geeft ook een antwoord op de vraag waar medewerkers nog kunnen verbeteren. Het uitgangspunt is gebruik maken van de talenten van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.

DBC-Scan

Voor activiteitenbegeleiders en medewerkers die als dagbestedingscoach of welzijnscoach aan de slag gaan begint een heel nieuw avontuur. De DBC-Scan helpt de dagbestedingscoach/welzijnscoach alvast op weg. Dit doen wij door competenties in kaart te brengen. De scan wordt ingezet voordat de coaching en/of training starten. De DBC-Scan wordt ook ingezet om de veranderingen in gedrag te meten vóór en na een training. Met deze scan laten wij heel duidelijk zien welke rol Welzijn speelt in de organisatie en hoe individuele medewerkers hier in staan. Bij de training Welzijnscoach kan ook een scan worden ingezet die het resultaat van de training meet. Bij deze nameting staat de borging van het geleerde centraal.

Doelgroep

Bij Cereinselect ontdekken we de talenten van mensen in de zorg en maken we deze inzichtelijk. Dit doen wij voor verpleegkundigen, verzorgden en helpenden (vanaf niveau 3) die intramuraal en/of extramuraal werkzaam zijn in de ouderen/gehandicaptenzorg. Graag adviseren we je een passende scan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein