Scans

Cereinselect

Bij Cereinselect ontdekken we talenten van mensen en maken we deze inzichtelijk. Cereinselect doet dit door middel van assessmenttools en testen. Vanuit positieve psychologie onderzoekt Cereinselect hoe medewerkers hun sterke kanten kunnen inzetten om zichzelf te ontwikkelen. Hieronder staan een aantal scans, testen en teamscans voor de zorg.

Inhoud van de scans

Naast de ondergenoemde scans is maatwerk vaak mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

ZelfZorganisatieScan

Met dit teamassessment voor de zorg worden sterke en zwakke punten van uw team in kaart gebracht in relatie tot zelforganisatie. Op basis van de teamscan wordt in kaart gebracht wat de rolverdeling in het team is. De ontwikkelpotentie van medewerkers en het team wordt in kaart gebracht. De ZelfZorganisatieScan is een teamscan die bij zowel zelforganiserende teams als zelfsturende teams in de zorg wordt afgenomen.

KW-Scan

De KW-Scan is de scan voor Kleinschalig Wonen. Bij deze scan worden individueel en collectief de aanwezige competenties en niveaus beoordeeld. Cereinselect test bij deze Teamscan specifiek de motivatie van medewerkers voor kleinschalig wonen. Op deze manier wordt een goed beeld gevormd van de competenties van het team en de individuele medewerkers op het gebied van kleinschaligheid.

OpleidingsScan

Als uw medewerkers deel gaan nemen aan een opleiding wilt u graag van tevoren weten of alle medewerkers de capaciteiten in huis hebben om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Met de OpleidingsScan krijgt u een objectief beeld van de intelligentie en persoonlijkheid van uw medewerkers. Wij adviseren over de uitkomsten bij deze scan en schatten het risico in. Dit is een Talentscan waarbij de talenten van de medewerkers worden ontdekt.

MantelzorgersScan

Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers eist net dat beetje meer van zorgmedewerkers. Niet alleen is samenwerking belangrijk, maar een goede samenwerking zorgt voor grotere tevredenheid over de zorgverlening. Vrijwilligers en mantelzorgers en zorgverleners kunnen veel van elkaar leren. Zijn medewerkers hiertoe in staat? Bij deze scan kijken we in hoeverre medewerkers over competenties beschikken die van vitaal belang zijn voor de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Graag denken wij mee over eventuele coaching na een scan.

OMA-Scan

De Omgaan Met Agressiescan, of kortweg OMA-scan biedt inzicht in hoe medewerkers omgaan met agressie of onbegrepen gedrag. Bewustworden van het eigen gedrag is de sleutel in het omgaan met moeilijke situaties. Met de OMA-scan ontvangen de medewerkers inzicht in hun eigen voorkeursstijl in het omgaan met agressie of onbegrepen gedrag. De OMA-scan geeft ook een antwoord op de vraag waar medewerkers nog kunnen verbeteren. Het uitgangspunt is gebruik maken van de talenten van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.

DBC-Scan

Voor activiteitenbegeleiders en andere medewerkers die als dagbestedingscoach aan de slag gaan begint een heel nieuw avontuur. De DBC-Scan helpt de dagbestedingscoach alvast op weg. Dit doet Cereinselect door competenties in kaart te brengen. De scan wordt ingezet voordat coaching en/of training volgen. De DBC-Scan wordt ook ingezet om de veranderingen in gedrag te meten vóór en na een training. Deze scan laat heel duidelijk zien welke rol Welzijn speelt in de organisatie en ook hoe individuele medewerkers hier in staan. Bij de training van Dagbestedingscoach kan er ook een scan worden ingezet die het resultaat van de training meet. Bij deze nameting staat de borging van het geleerde centraal.

Doelgroep

Verpleegkundigen, verzorgden en helpenden (vanaf niveau 3) die intramuraal en/of extramuraal werkzaam zijn in de ouderen/gehandicaptenzorg. Graag adviseren we je een passende scan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein