Seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg

In deze training van Cerein krijg je meer kennis over seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Je verbetert je gespreksvaardigheid rond intimiteit en seksualiteit.

Vitaliteit en welbevinden

Voor veel ouderen zijn seksualiteit en intimiteit belangrijke aspecten in hun leven. Ze dragen bij aan vitaliteit en welbevinden. Seksualiteit en intimiteit zorgen er eveneens voor dat mensen zich geliefd en gekend voelen. Echter, het ouder worden komt vaak met beperkingen, met meestal negatieve gevolgen voor de beleving van seksualiteit en intimiteit. Vaak kan er met wat aanpassingen heel wat verbeterd worden, maar dan moet seksualiteit wel ter sprake komen.

Gesprek over seksualiteit

Een recente peiling door de V&VN laat zien dat ruim de helft van de verzorgenden en verpleegkundigen zelden of nooit informeert naar seksualiteit, terwijl de meesten het bespreken van seksualiteit een onderdeel vinden van hun vak. Blijkbaar ervaren zorgprofessionals belemmeringen om het gesprek over seksualiteit te voeren.

Inhoud van de training

 • De rol van seksualiteit en intimiteit in de levensloop;
 • Gezondheidsvoordelen van seksualiteit;
 • Hoe werkt seks?;
 • Veelvoorkomende seksuele problemen bij ouderen;
 • Accepteren, aanpassen, verwijzen;
 • Omgaan met (gezonde en ongezonde) seksualiteit bij ouderen;
 • Gespreksvaardigheid rond seksualiteit en intimiteit.

Resultaten

 • Je (er)kent het belang en de gezondheidsvoordelen van seksualiteit en intimiteit;
 • Je weet hoe seks werkt en welke problemen zich vaak voordoen bij het ouder worden;
 • Je opent het gesprek over seksualiteit met zorgvragers (en hun partner);
 • Je zet eenvoudige aanpassingen in gang en verwijst adequaat om een eventuele seksuele zorgvraag te beantwoorden.

Doelgroep

Verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training.
We bieden deze training ook incompany aan.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein