Leidinggeven aan professionals in de zorg!

Er gebeurt veel in de zorg. Enerzijds verandert de behoefte van de cliënt: de zorgvraag wordt immers groter. Anderzijds zijn er ontwikkeling van organisatorische aard: kleinschalig wonen, community care, zelforganiserende of –sturende teams. Tegelijkertijd is de wereld om ons heen in beweging: mantelzorgers en vrijwilligers vragen een andere manier van omgang dan 10 jaar geleden en er wordt verwacht dat we meer vanuit ondernemerschap gaan denken binnen de zorg. Hiermee is de lijst van ontwikkelingen nog lang niet volledig.

Motiveren en stimuleren

Zorgmedewerkers hebben vaak ooit vanuit een bepaalde passie voor dit mooie vak gekozen.
Soms moeten we onderkennen dat deze passie wat verder naar de achtergrond gedreven is.
Dit kan zich uiten in ziekteverzuim, moeite hebben met het functioneren in het team, last hebben met het nakomen van afspraken, enzovoort.
Hoe mooi zou het zijn dat jij als leidinggevende op een constructieve manier het vuurtje weer aan kan wakkeren (of samen tot de conclusie te komen dat het vuurtje inmiddels voor iets anders brandt waar werkplezier te vinden valt)?

Ontwikkeling is goed en mooi. Het biedt kansen en mogelijkheden. Ook vraagt het vaak heel veel van mensen. Professionals hebben een vak geleerd; zijn daar trots op. Nu worden andere dingen van ze verwacht. Aan jou als leidinggevende de nobele taak om je collega’s te stimuleren en motiveren om mee te gaan in de gevraagde ontwikkeling.

In deze intensieve en praktische training leer je mensen op een goede manier te begeleiden in het meebewegen met de dynamiek van het heden en de toekomst.

Inhoud van de training

 • Wie ben ik als leidinggevende in de zorg?
 • Verschillende leiderschapsstijlen
 • Omgaan met weerstand
 • Ethische dillema’s en leiderschap
 • Diversiteit in het team
 • Leiding geven aan verandering

Voorafgaand aan de training vindt een persoonlijke intake plaats. Tijdens dit (telefonisch) gesprek, worden jouw individuele ontwikkelwensen besproken. We kunnen je zo optimaal begeleiden.

Tijdens deze training werk je aan een persoonlijk portfolio. Hierin reflecteer je op jouw ontwikkelproces en je koppelt dit direct aan een casus die binnen jouw werkveld actueel is. Tijdens de bijeenkomsten ontvang je feedback van de trainer en van de mededeelnemers.

Resultaten

Na het volgen van deze training:

 • Heb je een duidelijk beeld van jouw positie in de organisatie en de daarbij behorende lijntjes met collega’s
 • Ken je je eigen sterke punten en je valkuilen in je functie
 • Heb je verschillende handvatten ontvangen om mensen te stimuleren
 • Kun je op een ethisch verantwoorde manier je vak uitoefenen en collega’s daarin ondersteunen
 • Zie en benut je kansen om het team optimaal te laten functioneren met maximaal werkplezier

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden in de zorg.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. We bieden deze training ook incompany aan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein