GVP – Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP);

  • Behartigt de kwaliteit van leven de psychogeriatrische cliënt;
  • Begeleidt, adviseert en draagt bij aan professionalisering van collega’s en vrijwilligers;
  • Ondersteunt, adviseert en begeleidt mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten.

Het aantal cliënten met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening neemt toe de komende jaren. Ook de vraag naar professionelere zorg in de thuiszorg zal toenemen. Het is daarom van belang dat zorgmedewerkers goed zijn toegerust om zorg te bieden gericht op psychogeriatrie.

Kijk hier voor meer informatie en een filmpje op de website van BTSG.

Deze opleiding verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie BTSG.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

© 2021 Cerein