Omgaan met eenzaamheid

Omgaan met eenzaamheid

Veel mensen voelen zich eenzaam. Misschien wel veel meer mensen dan jij denkt. Ook als zorgprofessional kan je mensen met hun eenzaamheid over het hoofd zien. Hoe komt dat?

Mensen vinden het moeilijk om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Er heerst een soort taboe op.
Daarom biedt Cerein de training ‘Omgaan met eenzaamheid’ aan.
Niet alleen zorgvragers vinden het namelijk lastig om het probleem wat ze ervaren aan te kaarten; zorgprofessionals vinden het ook lastig om ernaar te vragen.

Herkenning en onderkenning van de gevolgen van eenzaamheid is van cruciaal belang omdat eenzaamheid enorm negatieve gevolgen op het welbevinden en op de gezondheid van mensen heeft.

Hoe signaleer je eenzaamheid en hoe begin je het gesprek daarover?
En hoe ga je dat in de organisatie waar je werkt structureel aanpakken?

Je maakt tijdens deze training eerst verbinding met je eigen beleving over eenzaamheid.
Daarna kijken we hoe er met eenzaamheid in jouw organisatie of team wordt omgegaan en waar de verbeterpunten liggen.
Tenslotte maak je de opzet voor een plan van aanpak om eenzaamheid op de kaart te zetten in jouw organisatie.

Inhoud van de Training

• Wat is eenzaamheid en wat betekent dat voor jou?
• Hoe herken je eenzaamheid?
• Wat kunnen de gevolgen van eenzaamheid zijn?
• Hoe kan je eenzaamheid voorkomen; verschillende interventies komen aanbod.
• Wat verstaan we onder Handelingsverlegenheid en vraagverlegenheid.
• Reflecteren op de resultaten van eigen interventies.
• Samenwerken met vrijwilligers en andere professionals.
• Er wordt gewerkt met een trainingsacteur waarbij casuïstiek wordt nagespeeld.
• Praktijkgericht en verdiepend methodisch handelen.

Resultaten

De deelnemer:
• heeft zicht op en voldoende kennis omtrent eenzaamheid, kan dit vroegtijdig herkennen/signaleren en kan benoemen wat de eventuele gevolgen zijn.
• heeft praktische handvatten voor het omgaan met cliënten waarbij eenzaamheid wordt gesignaleerd en is in staat het type interventie hierop af te stemmen.
• kan reflecteren op de voortgang van de behaalde resultaten en reflecteren op eigen gedrag.
• heeft een duidelijk plan van aanpak om eenzaamheid methodisch aan te pakken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor:
• zorgmedewerkers binnen de ouderenzorg en de VG-sector werkzaam op niveau 3 en op niveau 4 en 5.
• welzijnscoaches, ouderenadviseurs, coördinatoren en leidinggevenden. Niveau 4 en 5.

Investering

De training bestaat uit 3 dagen en is als volgt vormgegeven:
• 2 lesdagen, waarvan bij 1 dagdeel een acteur aanwezig is.
• Na 2 maanden vindt er een terugkomdag plaats.

Maatwerk

Deze training bieden we ook incompany aan. We maken deze dan voor u op maat.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of via info@cerein.nl.

Inschrijven

Als je deze training graag zou willen volgen kun je middels het aanmeldingsformulier hiernaast je interesse kenbaar maken. Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben zullen we contact met je opnemen.

© 2021 Cerein