Dagbestedingscoach/Welzijnscoach

De functie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Het is duidelijk dat het aandachtsgebied van de dagbestedingscoach verder gaat dan dagbesteding. Om recht te doen aan deze nieuwe invulling noemen we de dagbestedingscoach voortaan welzijnscoach. Voor de herkenbaarheid gebruikt Cerein voorlopig nog wel beide benamingen, dus zowel welzijnscoach als dagbestedingscoach.

Eisen welzijnscoach

De centrale vraag voor de welzijnscoach is: wat is nodig en mogelijk om bij te dragen aan het welzijn van cliënten? Dagbesteding is en blijft uiteraard een cruciaal onderdeel van welzijn. Succesvolle organisaties onderscheiden zich door een helder welzijnsbeleid en gemotiveerde aandachtsfunctionarissen zoals de welzijnscoach/ dagbestedingscoach. Aan deze welzijnscoach worden eisen gesteld op het gebied van coachen, presenteren, onderhandelen, organiseren en coördineren. Daarnaast is een intensieve samenwerking met het team en de informele zorg noodzakelijk.

Inhoud van de training

Hieronder volgt de inhoud van de training ‘Dagbestedingscoach’ / ‘Welzijnscoach’.

Module 1: Visie en taak

 • Toekomstgerichte visie op welzijn en dagbesteding;
 • Ontwikkelingen in het werkveld en vertaling naar eigen situatie;
 • Rol, taken en verwachtingen van de welzijnscoach/ dagbestedingscoach.

Module 2: Dagbesteding en coachen

 • Resultaatgericht coachen;
 • Oefenen van coachende vaardigheden als luisteren en vragen stellen;
 • De kunst van het geven van opbouwende feedback.

Module 3: Organiseren en coördineren

 • Cliëntvragen gestructureerd onderzoeken en vertalen naar doelen;
 • Onderhandelen;
 • Dagbesteding: omgaan met grenzen en mogelijkheden.

Module 4: Samenwerking

 • De interactie driehoek cliënt, professional en informele zorg;
 • Samenwerking in het team;
 • Samenwerking met de informele zorg, zoals familie, vrienden en vrijwilligers.

Module 5: Presentaties en verdieping

 • Presentatie van plannen van aanpak;
 • Feedback en bespreking;
 • Conclusies en afspraken over de borging.

Module 6: Borgingsessie (van toepassing vanaf 2020)

Resultaten

 • Je coördineert en begeleidt het hele proces;
 • Je maak de omslag van activiteitenbegeleider naar welzijnscoach/dagbestedingscoach;
 • Je coacht anderen om activiteiten uit te voeren en aan het welzijn bij te dragen;
 • Het belang van welzijn wordt alom onderkend en dat blijkt ook uit de vele aanvragen voor deze succesvolle training. We zien jouw deelname graag tegemoet.

Doelgroep

Medewerkers die dagbesteding/ welzijn als aandachtsgebied hebben en hier als welzijnscoach/ dagbestedingscoach vorm aan willen geven. Minimaal MBO niveau. (minimaal niveau 3)

NB: Van deelnemers wordt verondersteld dat zij ervaring hebben op het gebied van activiteiten. Deze cursus gaat niet over de inhoud van activiteiten. Mocht daar je belangstelling naar uitgaan dan verwijzen we naar overige trainingen in ons aanbod.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training.
We bieden deze training ook incompany aan.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein