Community Care

Community Care vraag een omslag in denken en handelen. Cerein begeleidt dit proces op meerdere manieren. Bijvoorbeeld binnen ons open aanbod met een zeer praktijkgerichte trainingsdag.

Leefgemeenschap

Community Care betekent dat de cliënt en diens sociale omgeving hun oorspronkelijke manier van leven zoveel mogelijk voortzetten.
Zij vormen met elkaar een leefgemeenschap in hun eigen woonomgeving. Het uitgangspunt hierbij is: wij zijn voor elkaar van betekenis en dragen met elkaar bij aan de kwaliteit van leven, in samenwerking met professionele zorg.

‘Zorgen met’

Dit vraagt van professionals een andere manier van werken en een andere visie op zorgverlening.
‘Van zorgen voor naar zorgen met: je doet het met elkaar. Je denkt vanuit kansen, mogelijkheden en oplossingen en staat stil bij de vraag: wie doet wat? Vanzelfsprekendheden staan ter discussie. Wie heeft welke rol en wat zijn wederzijdse verwachtingen?

Inhoud van de training community care:

 • Community Care als vanzelfsprekendheid: Hoe doe je dat in de praktijk?
 • Actief invulling geven aan ‘zorgen met’;
 • Ondersteunend zijn; de Community bepaalt;
 • Communiceren binnen de driehoek; cliënt, professional, sociaal netwerk;
 • De cliënt is in de eerste plaats onderdeel van de community en pas daarna zorgvrager;
 • Zelfredzaamheid bevorderen waar mogelijk (kan de partner/ het netwerk betrokken worden?);
 • Denken en werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt: wat kan wel? (Machteld Huber);
 • Ken je netwerk (o.a. gemeente, andere zorgaanbieders, de wijk, buurthuis, etc.);

Resultaten

Na de ontwikkeling van Community Care geldt voor iedere betrokken medewerker dat hij/zij:

 • Denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen;
 • Handvatten heeft om vanuit Community Care welzijn voor iedere cliënt te versterken;
 • In staat is om te reflecteren op het eigen handelen rondom Community Care;
 • Bewust de rol vervult als ondersteuner van mensen bij het leven in de samenleving.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers zorg, facilitair en/of welzijn (inclusief leidinggevenden). Deze zijn werkzaam op alle niveaus: niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en niveau 5.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. Voor incompany trajecten hebben we onder meer een simulatie community care ontwikkeld voor alle betrokken professionals. Daarnaast op maat trajecten voor de diverse doelgroepen. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein