Oplossingsgericht werken en denken binnen Zorgstroom

Oplossingsgericht werken en denken binnen Zorgstroom

In januari van dit jaar raakten Zorgstroom en Cerein met elkaar in gesprek over de ontwikkeling waar Zorgstroom voor stond: concrete stappen zetten naar zelforganiserende teams. De opdracht voor de nieuw gevormde kleinschalige teams is met elkaar toewerken naar een kwaliteit die door de bewoner van Zorgstroom als goed ervaren wordt. De begeleiding hiervan vindt plaats door een manager en een teamcoach.

Zorgstroom is in 2016 uitgekozen als pilot organisatie voor het plan van staatssecretaris Van Rijn. De uitdagingen van dit plan zijn:

 1. Netwerkparticipatie en werken in een netwerk
 2. Oplossingsgericht werken aan kwaliteit van leven van de bewoners van Zorgstroom

Voorop staat dat alle medewerkers handelen vanuit de kernwaarden van Zorgstroom, divisie Intramuraal: Samen, Innovatief, Ondernemend, Rekenschap.

Vanuit deze uitgangspunten hebben Zorgstroom en Cerein gezamenlijk de doelstellingen van het traject geformuleerd:

 1. De medewerkers van Zorgstroom redeneren vanuit het drie-kolommen-model en zijn in staat om ‘oplossingsgericht denken en werken’ toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk.
 2. ‘De positieve gezondheid’ van Machteld Huber is de basis van waaruit waar men denkt en doet.
 3. Voor de medewerker van Zorgstroom geldt: weten wat je wilt, uitvinden wat werkt en doen wat werkt. Dit levert energie, inzicht en betrokkenheid op.
 4. Optimale samenwerking tussen klant, zorgmedewerker, mantelzorger en vrijwilliger.
 5. Managers en coaches kunnen in de dagelijkse werkpraktijk van Zorgstroom de methodiek van oplossingsgericht coachen en denken gebruiken in de begeleiding en ondersteuning van de teams uitgaande van het driekolommen model.

Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels zo’n 150 medewerkers (verzorgende, managers, huishoudelijke dienst, administratieve krachten, activiteitenbegeleiders, coaches enz.) deelgenomen hebben aan de workshops. Er volgen er nog ongeveer 250. Enkele reacties van deelnemers:

 • Ik vond het fijn om met mijn team samen te zijn, heel leerzaam.
 • Ik vond het goed dat er ook aan jezelf en je kwaliteiten aandacht werd besteed en je praktijksituaties kon bespreken.
 • Alles geeft je weer goed inzicht in hetgeen waar je mee bezig bent.
 • Van mij mag het wat langer dan 3 dagen, zodat er nog meer tijd is om te oefenen.
 • Het was goed dat er naar je geluisterd wordt en dat je zo je collega’s nog beter leert kennen.

De kracht van het succes van dit traject is gelegen in de optimale samenwerking tussen Zorgstroom en Cerein. Zorgstroom heeft heel duidelijk aangegeven waar ze nu staan, wat daarin goed gaat en waar ze graag ontwikkelingen zien. Vanuit de expertise van Cerein is er een programma opgezet dat zowel qua inhoud als qua werkvormen aansluit bij de verschillende doelgroepen. De lijntjes zijn kort tussen de contactpersonen van Zorgstroom en Cerein. Hierdoor worden signalen, zowel positieve ervaringen als verbeterpunten, snel gecommuniceerd. We behouden het goede en slijpen bij waar nodig. Zo handelen we zelf precies conform de boodschap is in de workshops: kijk naar wat goed gaat en zie waar verbetering mogelijk is!

Marloes van Peer
Adviseur Cerein

© 2021 Cerein