Wat kan de dagbestedingscoach-scan?

< Terug naar kennisbank

De scan voor de (aankomende) Dagbestedingscoach!

Dat dagbestedingscoach een vak apart is, dat is inmiddels wel bekend. Het blijft lastig om de omslag te maken van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Hoe pak je dat aan? Wie schakel je in? Het doel blijft hetzelfde: de bewoner een gelukkige tijd bezorgen.  Maar het blijkt in de praktijk zo lastig.

Ook zorginstellingen kampen ermee dat men een vast aanbod heeft van activiteiten en die wil men niet zomaar laten varen. Als coach heb je hierin ineens een rol en aan jou de taak om te overtuigen en te betrekken. Die coachende vaardigheden blijken in de DBC-scan vaak het lastigste onderdeel. Want we willen het zo graag zelf doen, zelf de activiteit opzetten. Wij weten zelf zo goed hoe het moet. Waar moet je beginnen? De omslag begint bij het besef van de talenten die anderen hebben en dat je hen kan inzetten om het gezamenlijke doel te bereiken.

Voor meer informatie, neem contact op met Henri Rietberg, 06-38821620.

© 2021 Cerein