Over beleving gesproken…

< Terug naar kennisbank

Over beleving gesproken…

Een klant van ons is bezig de omslag naar zelforganisatie te maken. Om hen hierbij richting te geven spreken wij alle medewerkers individueel om te kijken waar hun persoonlijke, unieke talenten liggen. Ze kunnen die talenten dan gebruiken om in een team samen zelf te gaan organiseren. We kijken dan ook naar welke kwaliteiten de verschillende teams hebben en hoe ze hier bij de training verder kunnen ontwikkelen.

In dit geval maakten we onder andere gebruik van een professionele persoonlijkheidsvragenlijst. Hieruit valt bijvoorbeeld op te maken of iemand veranderingsgericht is of juist liever bij het oude vertrouwde blijft.

Voor dit traject sprak ik met een medewerker die ik voor het gemak Marjan noem. Marjan had de persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld en leek weinig interesse te hebben in veranderingen zoals de verandering naar zelforganisatie. Toen we hier verder over spraken bleek inderdaad dat zij weinig zin had om in de verandering mee te gaan. Toen ik haar vroeg “Wat vind je prettig aan je huidige werk?”, gaf zij als antwoord “dat het zo fijn voorspelbaar is en ik weet waar ik aan toe ben”.

Met de volgende medewerker, laten we haar Anne noemen, kwam een heel ander beeld naar voren. Ze werkt op dezelfde afdeling als Marjan en ze doen exact hetzelfde werk. Zij leek in eerste instantie een grote veranderingsbereidheid te hebben. Hiernaar informerend gaf ze inderdaad aan dat ze dol was op veranderingen en zelforganisatie zag ze helemaal zitten. Ik stelde de vraag “wat vind je prettig aan je huidige werk?” Haar antwoord: “Geen dag is hetzelfde, zoveel afwisseling, heerlijk.”

Het is verhelderend om inzicht te hebben dat dezelfde taken, actitviteiten en veranderingen al door twee mensen heel verschillend beleefd worden. Over beleving en belevingsgerichte zorg gesproken …

Henri Rietberg, CereinSelect

© 2020 Cerein