De reflectietool

< Terug naar kennisbank

Soms is er een bewoner met wie je niet goed raad weet. Of een familielid moppert: ‘Ik kan ook niks aan jullie overlaten. Mijn moeder krijgt veel te weinig aandacht’.
En het kan voorkomen dat je opziet tegen een dienst met Ank, een collega die in jouw ogen helemaal verkeerd omgaat met meneer Boersma.
Het  zijn allemaal praktijksituaties die je werkplezier negatief kunnen beïnvloeden.
Het is belangrijk en zelfs noodzakelijk om hierover in gesprek te gaan met collega’s.
Vaak blijkt dan dat je niet de enige bent en dat je elkaar kunt steunen.

Hulpmiddel om situaties te bespreken
De reflectietool is een handig hulpmiddel om deze situaties in je team te delen.
Je gaat doelgericht op zoek naar oplossingen en krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat is er gebeurd?
 • Hoe heb ik dat ervaren?
 • Wat wilde ik bereiken?
 • Wat liep goed? Wat kon beter?
 • Wat heb ik geleerd?
 • Wat geef ik mee aan mijn collega’s?
 • Etc.

Doel
De reflectietool is een instrument voor:

 • Resultaatgerichte  casuïstiekbespreking met concrete acties en afspraken
 • Reflectie
 • Borging
 • Bevordering van de samenwerking

 Voordelen van werken met de reflectietool

Werkplezier: je krijgt eenvoudig antwoord op je vragen

Kwaliteit: de persoonsgerichte zorg verbetert

Effectief: je vindt met je team heel praktische oplossingen

Eenvoudig in gebruik: overzichtelijke en gestructureerde aanpak

Snel: klaar in 15 à 20 minuten

Tom Kitwood

Dit instrument is gebaseerd op de persoonsgerichte zorgvisie van Tom Kitwood.
De Reflectietool is ontwikkeld door KHLim QUADRI (huidige naam: UC Leuven- Limburg) en in Nederland uitgebracht door Cerein.

‘Train de trainer’-workshop

Cerein heeft een ‘train de trainer’-workshop ontwikkeld van 1 dagdeel voor deelnemers die al beschikken over gespreksvaardigheden.  In deze workshop leren zij de mogelijkheden en toepassing van de reflectietool. Vervolgens kunnen zij teams begeleiden om zelfstandig de reflectietool te gebruiken.

‘Zo houd ik plezier in mijn werk’

Marijke de Blaauw,
Adviseur en trainer Cerein

Cerein biedt trainingen onder anderen op het gebied van eenzaamheid en zingeving.
Wil je meer over weten? Neem dan contact op via: info@cerein.nl of bel met T: 085 401 22 24.

© 2020 Cerein