De mantel der liefde

< Terug naar kennisbank

De mantel der liefde

“Ik ken mijn eigen vrouw niet meer terug.”
“Dat ik mijn zoon met deze zorg opzadel, had ik nooit gewild.”
“Eigenlijk hebben we er een cliënt bij als de mantelzorger van meneer Janssen langskomt.”

Zomaar drie quotes: De eerste van een mantelzorger wiens vrouw twee jaar geleden een hersenziekte kreeg. De tweede van een zieke vrouw die zich schuldig voelt ten opzichte van haar zoon. Hij heeft het al zo druk met twee kleine kinderen en zijn baan. De laatste van een professionele zorgverlener. Hij ziet de worsteling van een vrouw die dagelijks haar man met Alzheimer van 58 jaar komt opzoeken in het verzorgingshuis en begrijpt telkens maar niet dat ze zoveel opmerkingen heeft en na zo’n anderhalf uur weer weg gaat.

Vaak rolt iemand in de rol van mantelzorger vanwege de zorg die een naaste nodig heeft: “de mantel der liefde”. De band tussen cliënt en mantelzorger is daarom vaak hecht. De basis voor de relatie is ooit ontstaan vanuit een familierelatie of bijvoorbeeld vanuit een gelijkwaardige, hechte vriendschap. Soms plotsklaps, soms langzaamaan verandert de relatie: het wordt een relatie van afhankelijkheid. Wat nog meer verandert, is dat er een team van verzorgers vanuit professioneel oogpunt voor de geliefde gaat zorgen.

De drie quotes hierboven illustreren dat deze veranderingen kunnen zorgen voor aardig wat spanningen, verwarring en irritaties.

Voor een mantelzorger kan het bijvoorbeeld betekenen dat er veel onzekerheid naar boven komt:
“De verpleegkundigen kennen mijn man toch helemaal niet? Hoe kan de verpleegkundige nu weten waar zijn interesse naar uitgaat? Hoe kan ik toch nog de dingen voor mijn vader blijven doen die voor ons allebei zo belangrijk zijn?
Langzaamaan zie ik dat mijn vader vertrouwd raakt met zijn nieuwe huis. Hij kent inmiddels de plekjes waar hij even rustig uit het raam kan kijken. Weet met welke medebewoners hij over goede wijn kan praten en ziet dat de zuster weet dat hij vandaag vrolijk is omdat hij bij zijn jarige kleinkind op visite kan. Word ik nu minder belangrijk.. Mijn vader went en de zusters leren hem steeds beter kennen. Ik ken mijn vader al mijn hele leven, de vriendelijke zusters kennen hem inmiddels ook steeds beter, maar ik ken hun niet en zij kennen mij niet!”

De uitdaging is een optimale samenwerking waarin cliënt, mantelzorger en professional elkaar aanvullen en op elkaar zijn ingespeeld.

De visie van Cerein is gebaseerd op een evenwichtige balans tussen de drie participanten: cliënt, mantelzorger en professional. De zorg voor de cliënt staat hierbij centraal. Professional en mantelzorger zijn er om dit samen optimaal vorm te geven. De mantelzorger kent bijvoorbeeld de cliënt en zijn geschiedenis heel goed. Deze kennis is voor de professional van groot belang. De professional heeft de mantelzorger juist weer heel hard nodig. Echter, de mantelzorger hoeft het niet alleen te doen: er is een veel omvangrijker netwerk dat ingeschakeld kan worden. De professional kan hierin bijvoorbeeld de mantelzorger adviseren en helpt zo de mantelzorger de regie te nemen in het vinden van balans tussen draagkracht en draaglast.

Uiteraard zijn er veel meer punten te bedenken waarbij de cliënt, mantelzorger en professional elkaar nodig hebben.

Samenwerking gaat de ene keer vanzelf en de andere keer kun je een impuls van buitenaf goed gebruiken.
“Goed voorbeeld doet goed volgen” is een bekend spreekwoord in de Nederlandse taal. Als de samenwerking stroef verloopt, wie gaat dan het voorbeeld zijn? Verwacht je dat van de ander of ga je zelf de eerste stap zetten?

Marloes van Peer
Adviseur Cerein

© 2021 Cerein