Workshop wet zorg en dwang

Workshop wet zorg en dwang

Cerein biedt de workshop “Wet zorg en dwang” aan.
De BOPZ is op 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang.
Deze nieuwe wet is complex en zo kan jij je goed voorbereiden.

Wat betekent deze wet voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg?
In tegenstelling tot de BOPZ is het uitgangspunt van de wet zorg en dwang ‘Nee, tenzij’. Onvrijwillige zorg is de laatste mogelijkheid. Eerst zullen andere alternatieven moeten overwogen.
‘Onvrijwillige zorg’ mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel.

De Wet zorg en dwang geldt in de thuissituatie, instellingen en ook in kleinschalige woonvormen.

Inhoud van de training

  • Onvrijwillige zorg;
  • Eisen omtrent het zorgplan;
  • Het stappenplan;
  • Rechten van de cliënt;
  • Alternatieven voor onvrijwillige zorg;
  • Verantwoordelijkheden en taken.

Resultaten

  • Professionaliteit en deskundigheid: Je hebt kennis met betrekking tot de Wet zorg en dwang;
  • Je bent je bewust van de alternatieven voor onvrijwillige zorg;
  • Het stappenplan kan je toepassen;
  • Je bent je bewust van de taken en verantwoordelijkheden die horen bij deze nieuwe wet.

Doelgroep

Zorgprofessionals vanaf niveau 3 in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Informatie en aanmelding

Deze opleiding verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie BTSG.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein