Onmisbare vaardigheden voor de teamcoach

Onmisbare vaardigheden voor de teamcoach

De zorgwereld verandert en dat vraagt andere functies. Het aantal teamcoaches in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg neemt flink toe. Zij vervullen een belangrijke rol in de ondersteuning van teams. Gewoonlijk betreft dit zelforganiserende of zelfsturende teams, waarbij de teamcoach een specifieke rol vervult: een coach die het team begeleidt en stimuleert om zelf de regie te nemen en te houden. Dat vraagt van de teamcoach zeer uiteenlopende vaardigheden en eigenschappen.

Bij Cerein gaan we ervan uit dat een goede teamcoach zelfkennis nodig heeft. Een belangrijke vraag daarbij is: Wie ben ik als teamcoach en wat straal ik uit? De training die wij ontwikkeld hebben is een combinatie van zelfinzicht, kennis en vaardigheden, bewust handelen en communiceren.

Inhoud van de training

Wie ben ik als teamcoach?

 • Normen en waarden;
 • Kwaliteiten en valkuilen;
 • Wat is jouw leerstijl aangaande coaching;
 • Wat is jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag als teamcoach.

Samenwerken en zelforganisatie:

 • Waarom heeft de organisatie voor zelforganisatie gekozen?;
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het zelforganiserende team;
 • Welke rol vervult de teamcoach in het zelforganiserende team?;
 • Welke teamrollen zijn er aanwezig in het zelforganiserende team?;
 • Verantwoordelijkheden.

Oplossingsgericht coachen

 • Uitgangspunten oplossingsgericht coachen (GROW);
 • Oplossingsgericht denken (Waarom, Hoe en Wat);
 • Stappenplan oplossingsgericht coachen;
 • Coachingsmodel: Schaalwandelen.

Communicatie

 • Verbale en non verbale communicatie (Taalgebruik en lichaamstaal);
 • Communicatie is kennis van jezelf, inzicht in gedragspatronen, inzicht in het bewuste en onbewuste;
 • Onderlinge communicatie en feedback in het zelforganiserende team;
 • Valkuilen rondom communicatie (ruis, zenden en ontvangen van de boodschap).

Oplossingsgericht coachen en resultaatgericht werken

 • Resultaatgericht werken, verantwoordelijkheden durven nemen, afspreken en aanspreken;
 • Hoe kan de teamcoach binnen het zelforganiserende team processen en werkmethoden verbeteren;
 • Het uitvoeren van de verschillende teamtaken;
 • Uitvoering operationele taken door het zelforganiserende team.

Resultaten

De teamcoach;

 • is zich bewust van de eigen kwaliteiten en valkuilen;
 • beheerst diverse coachende vaardigheden;
 • heeft gespreksvaardigheden ontwikkeld;
 • kan verschillende coachmodellen toepassen (zoals GROW en schaalwandelen);
 • beschikt over handvatten om de rol van teamcoach effectief te vervullen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, die als teamcoach werkzaam zijn of de omslag naar teamcoach maken. De medewerkers zijn werkzaam op niveau 3, niveau 4 of niveau 5.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. We bieden deze training ook incompany aan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein