De ouder wordende client

Begeleiding de ouder wordende client

We worden met zijn allen steeds ouder. Dit geldt zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking of verstandelijke handicap. Dat is een prachtige ontwikkeling.
Gelukkig worden we ook steeds gezonder oud. We weten echter: “Ouderdom komt met gebreken”.

Kennis op peil houden

Het proces van ouder worden, verloopt bij mensen met een verstandelijke beperking anders dan bij ons.
De signalen zijn ook anders. Gelukkig is er veel onderzoek gedaan naar de ouder wordende cliënt in de gehandicaptenzorg waaruit belangrijke resultaten naar voren kwamen.

Het is belangrijk dat de kennis en vaardigheden van de professionals die met deze mensen werken mee ontwikkelt met de ontwikkeling van de cliëntengroep.
In deze training doe je zowel kennis als vaardigheden op over de ontwikkelingen rondom de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking of handicap.

Inhoud van de training

 • Lichamelijke en psychische aspecten van het ouder worden;
 • Welke vormen van dementie zijn er en hoe reageer je hierop als medewerker;
 • Verschillende stadia van dementie bij de ouder wordende cliënt;
 • De relatie tussen bewegen en de lichamelijke en psychische gezondheid;
  – Belevingsgerichte zorg
  – Reminiscentie
 • Communiceren over dementie met de ouder wordende cliënt en zijn omgeving.

Resultaten

 • Je hebt kennis van het functioneren van de hersenen;
 • Je kunt verbale en non-verbale signalen van de ouder wordende cliënt opvangen en interpreteren;
 • Je hebt kennis van de symptomen, vormen en stadia van dementie;
 • Je kunt verbale en non-verbale signalen signaleren en interpreteren;
 • Je sluit in de begeleiding aan bij de behoefte, beleving en mogelijkheden van de oudere en/of dementerende cliënt;
 • Je kunt kennis toepassen om agressie te begrijpen en hiermee om te gaan omtrent gedrag en ander probleemgedrag;

Doelgroep

Verzorgers en begeleiders die werken met de ouder wordende cliënt in de gehandicaptenzorg.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training.
We bieden deze training ook incompany aan.
Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

© 2021 Cerein