Contact: 085 401 22 24

Workshop – Wet zorg en dwang

Workshop “Wet zorg en dwang”

De BOPZ zal op 1 januari 2020 vervangen worden door de Wet zorg en dwang. Deze nieuwe wet is complex en Cerein biedt de workshop “Wet zorg en dwang” aan om je te helpen voorbereiden.

Wat betekent deze wet voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg? In tegenstelling tot de BOPZ is het uitgangspunt van de wet zorg en dwang ‘Nee, tenzij’. Onvrijwillige zorg is de laatste mogelijkheid en eerst zullen andere alternatieven moeten overwogen. ‘Onvrijwillige zorg’ mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De Wet zorg en dwang geldt in de thuissituatie, instellingen en ook in kleinschalige woonvormen.

Inhoud van de training

  • Onvrijwillige zorg;
  • Eisen omtrent het zorgplan;
  • Het stappenplan;
  • Rechten van de cliënt;
  • Alternatieven voor onvrijwillige zorg;
  • Verantwoordelijkheden en taken.

Resultaten

  • Je hebt kennis met betrekking tot de Wet zorg en dwang zodat je professioneel en deskundig bent;
  • Je bent je bewust van de alternatieven voor onvrijwillige zorg;
  • Je bent in staat om het stappenplan toe te passen;
  • Je bent je bewust van de taken en verantwoordelijkheden die horen bij deze nieuwe wet.

Doelgroep

Zorgprofessionals vanaf niveau 3 in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Kijk voor meer informatie op de site van BTSG: https://btsg.nl/training-wet-zorg-en-dwang/

Deze opleiding verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie BTSG. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

Naar volledige trainingsoverzicht