Contact: 085 401 22 24

Training – Welzijnscoach/Dagbestedingscoach

Welzijnscoach/Dagbestedingscoach

Het aandachtsgebied van een dagbestedingscoach gaat verder dan alleen dagbesteding.
Om recht te doen aan deze functie noemen we het voortaan welzijnscoach waar het dus gaat om de gehele welzijn van de cliënt.
De centrale vraag voor de welzijnscoach is: wat is nodig en mogelijk om bij te dragen aan het welzijn van cliënten? En dagbesteding is en blijft uiteraard een cruciaal onderdeel van welzijn.
Succesvolle organisaties onderscheiden zich door een helder welzijnsbeleid en gemotiveerde aandachtsfunctionarissen zoals de welzijnscoach/ dagbestedingscoach. Aan deze welzijnscoach worden eisen gesteld op het gebied van coachen, presenteren, onderhandelen, organiseren en coördineren. Daarnaast is een intensieve samenwerking met het team en de informele zorg noodzakelijk.

Inhoud van de training

Hieronder volgt de inhoud van de training ‘Welzijnscoach’ / ‘Dagbestedingscoach’.

Module 1: Visie en taak

 • Toekomstgerichte visie op welzijn en dagbesteding;
 • Ontwikkelingen in het werkveld en vertaling naar eigen situatie;
 • Rol, taken en verwachtingen van de welzijnscoach/ dagbestedingscoach.

Module 2: Dagbesteding en coachen

 • Resultaatgericht coachen;
 • Oefenen van coachende vaardigheden als luisteren en vragen stellen;
 • De kunst van het geven van opbouwende feedback.

Module 3: Organiseren en coördineren

 • Cliëntvragen gestructureerd onderzoeken en vertalen naar doelen;
 • Onderhandelen;
 • Dagbesteding: omgaan met grenzen en mogelijkheden.

Module 4: Samenwerking

 • De interactie driehoek cliënt, professional en informele zorg;
 • Samenwerking in het team;
 • Samenwerking met de informele zorg, zoals familie, vrienden en vrijwilligers.

Module 5: Presentaties en verdieping

 • Presentatie van plannen van aanpak;
 • Feedback en bespreking;
 • Conclusies en afspraken over de borging.

Module 6: Borgingsessie (van toepassing vanaf 2020)

Resultaten

 • In deze resultaatgerichte training leer je hoe je als welzijnscoach/ dagbestedingscoach dat hele proces coördineert en begeleidt. Je maakt de omslag van uitvoerend activiteitenbegeleider naar welzijnscoach/ dagbestedingscoach, waarbij je anderen coacht om activiteiten uit te voeren en aan het welzijn bij te dragen.
 • Het belang van welzijn wordt alom onderkend en dat blijkt ook uit de vele aanvragen voor deze succesvolle training. We zien jouw deelname graag tegemoet.

Doelgroep

Medewerkers die dagbesteding/ welzijn als aandachtsgebied hebben en hier als welzijnscoach/ dagbestedingscoach vorm aan willen geven. Minimaal MBO niveau. (minimaal niveau 3)

NB: Van deelnemers wordt verondersteld dat zij ervaring hebben op het gebied van activiteiten. Deze cursus gaat niet over de inhoud van activiteiten. Mocht daar je belangstelling naar uitgaan dan verwijzen we naar overige trainingen in ons aanbod.

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Naar volledige trainingsoverzicht

Marijke over de training:

Vlog Welzijnscoach van een deelnemer:

Schrijf je nu in voor deze training!

Velden met * zijn verplicht

 Cursusjaar 2020/2021

Omvang
6 dagen

Data najaar 2020 Zwolle & Soest
10 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november 2020 en 28 januari 2021

Data najaar 2020 Breda
10 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november 2020 en 28 januari 2021

Data voorjaar 2021 alle locaties
19 januari, 9 februari, 2 en 23 maart, 13 april en 1 juni 2021

Data najaar 2021 alle locaties
21 september, 12 oktober, 2 en 23 november, 14 december 2021 & 25 januari 2022

Locaties
Zwolle, Breda en Soest*

Tijden
09.30 uur – 16.30 uur

Prijs
€ 1199,-

*Bij onvoldoende aanmeldingen voor één van de locaties worden de groepen in overleg met de deelnemers samengevoegd.