Contact: 085 401 22 24

Training – Community care ouderenzorg

Community Care

Community Care staat in de ouderenzorg nog in de kinderschoenen.
Community Care betekent dat de cliënt en diens sociale omgeving hun oorspronkelijke manier van leven zoveel mogelijk voortzetten. Zij vormen met hun sociale netwerk en woonomgeving een leefgemeenschap. Het uitgangspunt hierbij is: wij zijn voor elkaar van betekenis en dragen met elkaar bij aan de kwaliteit van leven, in samenwerking met professionele zorg.
Dit vraagt voor professionals een andere manier van werken, een andere visie op zorgverlening: van zorgen voor naar zorgen met, je doet het met elkaar. Je gaat denken vanuit kansen, mogelijkheden en oplossingen en staat stil bij de vraag: wie doet wat? Vanzelfsprekendheden staan ter discussie.
Wie heeft welke rol en wat zijn wederzijdse verwachtingen?
Community Care vraag een omslag in denken en handelen. Cerein begeleidt dit proces op meerdere manieren. In ons open aanbod met een tweedaagse, zeer praktijkgerichte training.
Voor in company trajecten hebben we onder meer een simulatie community care ontwikkeld, voor alle betrokken professionals. Daarnaast op maat trajecten voor de diverse doelgroepen*.

Inhoud van de training community care

Dag 1

 • Community Care als vanzelfsprekendheid: Hoe doe je dat in de praktijk?;
 • Actief invulling geven aan ‘zorgen met’;
 • Ondersteunend zijn; de Community bepaalt;
 • Mensen moeten elkaar vinden;
 • Communiceren binnen de driehoek; cliënt, professional, sociale netwerk;
 • De cliënt is vooral onderdeel van de community (ver daarna pas de zorgvrager).

Dag 2

 • Zelfredzaamheid bevorderen waar mogelijk (kan de partner betrokken worden?);
 • Denken en werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt: wat kan wel? (Machteld Huber);
 • Motiverende gesprekstechnieken;
 • Ken je netwerk (o.a. gemeente, andere zorgaanbieders, de wijk, buurthuis, etc.);
 • Expertise delen; geven en nemen;
 • Ondernemerschap; kansen zien en benutten van community care.

Resultaten

Het resultaat na de ontwikkeling van Community Care geldt voor iedere betrokken medewerker dat hij/zij:

 • Denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen;
 • In staat is om vanuit Community Care welzijn voor iedere cliënt op een hoger plan te brengen;
 • In staat is om te reflecteren op het eigen handelen rondom Community Care;
 • In staat is om eigen verantwoordelijkheid te nemen en daar waar nodig zorg kan op- of afschalen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers zorg, facilitair en/of welzijn (inclusief leidinggevenden), alle niveaus: niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en niveau 5.

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012224 of info@cerein.nl.

Naar volledige trainingsoverzicht

Marijke over de training:

Schrijf je nu in voor deze training!

Velden met * zijn verplicht

Cursusjaar 2019

Omvang
2 dagen

Data najaar 2019
10 & 31 oktober 2019

Locatie
Soest

Tijden
09.30 uur – 16.30 uur

Prijs 2019
€ 499,-

Cursusjaar 2020

Omvang
2 dagen

Data voorjaar 2020
2 april 2020

Data najaar 2020
26 oktober 2020

Locatie
Soest

Tijden
09.30 uur – 16.30 uur

Prijs 2020
€ 599,-