Contact: 085 401 22 24

Thema – Bewegen

Bewegen

Veel ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking bewegen te weinig. Te weinig bewegen heeft een negatieve invloed op het mentale en fysieke welbevinden van een persoon. Daarnaast wordt de kans vergroot dat iemand sneller afhankelijk wordt van intensieve hulp. Bovendien neemt de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, hoog cholesterol gehalte, diabetes, hoge bloeddruk en valincidenten toe naarmate men minder beweegt. Dit heeft een toenemende zorgbehoefte en hogere maatschappelijke kosten als gevolg. Investeren in bewegen levert voor zowel de cliënt als de samenleving veel op.

Effecten bewegen
Bewegen heeft een positieve invloed op iemands gezondheid en welbevinden, waardoor de zelfredzaamheid toeneemt. Door deze zelfredzaamheid kan iemand langer (gedeeltelijk) zelfstandig functioneren en zelf de regie behouden.
Daarnaast geeft bewegen plezier en ontspanning, vermindert het de kans op een aantal ziektebeelden en bevordert het de sociale contacten. Aangenomen wordt dat bij mensen die veel bewegen dementie gemiddeld op een latere leeftijd zal optreden en het proces langzamer verloopt dan bij mensen die weinig tot niet bewegen.

Beweegstimulering Cerein
‘Bewegen is goed voor de cliënt, de medewerker en de organisatie’, is het uitgangspunt van Cerein. Dit maakt dat Cerein organisaties ondersteunt die hun cliënten willen stimuleren om meer te bewegen. De eigen regie, voorkeuren en de mogelijkheden van de cliënt worden daarbij als vertrekpunt genomen. Daarbij wordt gekeken hoe de medewerkers en organisaties voorwaarden kunnen scheppen voor beweegstimulering. Ook wordt er gestimuleerd dat de medewerkers zelf het goede voorbeeld geven qua bewegen. De zeven Bouwstenen voor bewegen, die door de inspectie van de gezondheidszorg zijn opgesteld, gelden als richtlijn.

Beweeggericht begeleiden
Een belangrijk middel om bewegen te stimuleren, is beweeggericht begeleiden als integraal onderdeel van de dagelijkse zorg en begeleiding. Cliënten doen hierbij verzorgende en functionele activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig. Van verzorgers/begeleiders wordt hierbij verwacht de handen op de rug te houden en de cliënt alleen te helpen en ondersteunen wanneer dit nodig is. De verzorger/begeleider zal een actieve coachende houding, met de kunst te verleiden om de beweegmomenten te benutten, moeten hebben.

Beweegactiviteiten
Cerein biedt naast de ondersteuning van georganiseerde sport- en spelactiviteiten die veelal door de activiteitenbegeleider, medewerker welzijn, of fysiotherapeut worden uitgevoerd, ook handvatten voor het stimuleren van beweegactiviteiten die individueel of met een groep cliënten dagelijks gedaan kunnen worden voor begeleiders en verzorgers. Deze activiteiten kunnen in en rondom de woning worden uitgevoerd waardoor organisatie en materialen minder van belang zijn. Het netwerk van een cliënt kan een actieve rol spelen bij deze beweegactiviteiten. Bewegen kan een vliegwiel zijn bij het inzetten van informele zorg.

Beweegplan als onderdeel van het zorgleefplan
In het zorgleefplan van de cliënt dient aandacht te zijn voor bewegen. De wensen, mogelijkheden en beweegactiviteiten kunnen in afstemming met de cliënt in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen afspraken over beweegstimulering worden vastgelegd in het zorgleefplan en worden geëvalueerd tijdens de cliëntbespreking.

 


Incompany trainingen (maatwerk)

Voor veel vragen in zorgorganisaties zijn geen kant-en-klare oplossingen. Dat maakt afstemming met de organisatie, haar opvattingen, ervaringen en dilemma’s noodzakelijk voor succes. Wij zijn sterk in die afstemming: voor, tijdens en na een project. Onze focus ligt op borging: de ontwikkeling en toepassing na de training en/of coaching.

Cerein hanteert de volgende uitgangspunten:
De medewerker houdt de eigen regie over zijn leerproces.
Cerein biedt leersituaties vanuit de principes van ervaringsgericht leren en breinleren.
De leidinggevende speelt een actieve rol.

Op aanvraag kunnen wij u in contact brengen met organisaties waar wij eerder maatwerkprojecten hebben uitgevoerd.

 

Contact


Enkele voorbeelden van incompany trainingen

  • Aan tafel! Spel- en beweegvormen.
  • Beweegstimulering bij ouderen
  • Bewegen op muziek voor ouderen
  • Bewegingsgericht begeleiden

Open aanbod

We geven in ons open aanbod de volgende trainingen op het gebied van Bewegen. Klik hieronder voor meer informatie.

Bewegingsgericht begeleiden van ouderen Aan tafel! Spel- en beweegvormen Bewegen op muziek voor ouderen

Contact

Cerein Website Team Marijke de Blaauw

Marijke de Blaauw

Marijke de Blaauw

Ouderenzorg

T: 06 83 52 64 11
E: m.deblaauw@cerein.nl

Provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Utrecht

Stuur Marijke een bericht

Velden met * zijn verplicht

 

 

Cerein Website Team Marloes van Peer

Marloes van Peer

Marloes van Peer

Gehandicaptenzorg en ouderenzorg

T: 06 20 07 87 84
E: m.vanpeer@cerein.nl

Provincies: Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Stuur Marloes een bericht

Velden met * zijn verplicht

 

 

Cerein Website Team Willem Rietberg

Willem Rietberg

Willem Rietberg

Gehandicaptenzorg en ouderenzorg

T: 06 51 03 92 40
E: w.rietberg@cerein.nl

Provincies: Heel Nederland

Stuur Willem een bericht

Velden met * zijn verplicht