Contact: 085 401 22 24

Er is (nog heel even) subsidie beschikbaar!

Er is (nog heel even) subsidie beschikbaar!
5 december 2018 Willem
In Algemeen, Geen categorie

Gelukkig is Den Haag zich er goed van bewust dat er veel geld nodig is in de zorg. Het is een cliché dat iedere euro maar één keer uitgegeven kan worden. Clichés verwoorden niet zelden zo bikkelhard de waarheid. Des te belangrijker om met het schaarse goed zorgvuldig om te gaan en geldstromen die beschikbaar zijn, zo veel en efficiënt mogelijk aan te wenden.

Voor de implementatie van het kwaliteitskader is een budget van 600 miljoen euro beschikbaar. Tot en met 31 december 2018 kunt u bij het zorgkantoor uw kwaliteitsplan indienen. Hiermee komt uw organisatie in aanmerking voor het kwaliteitsbudget. Uiteraard zijn er eisen gesteld aan de besteding van het beschikbare bedrag: 85% moet besteed worden aan het personeel, 15% kan aan overige aangelegenheden besteed worden.

De bedoeling van het kwaliteitskader is: ‘meer tijd en aandacht voor cliënten en leren van en met elkaar’. Deze onderwerpen sluiten exact aan bij waar Cerein voor staat: ‘Welzijnsgerichte zorg’. Bij onze ontwikkeltrajecten bij klanten (o.a. scholing, training, coaching enzovoort), speelt het uitwisselen van kennis een belangrijke rol. We richten de trajecten zo in dat je van de trainer leert, maar zeker ook van elkaar. Zowel op de momenten van kennisoverdracht, als van de momenten waarop je het geleerde in de praktijk toepast.

We zijn daarom ontzettend blij met de nadruk die nu landelijk gelegd wordt op ‘meer tijd en aandacht voor cliënten’. Laten we eerlijk zijn; op iedere website van iedere willekeurige zorginstelling staat: “bij ons gaat u leven zoals u dat gewend was zo veel mogelijk door” of “als u bij ons komt wonen, voelt u zich direct thuis” of “bij ons staat de cliënt centraal”. Er bestaat geen enkele twijfel over deze mooie intenties! Echter, het gebrek aan tijd en geld maken de realisatie van deze ambities niet makkelijker..

Uw adviseur van Cerein denkt graag met u mee over de opzet, de implementatie en uitvoering van het kwaliteitskader. Neem (uiteraard geheel vrijblijvend) contact op via 085-4012224.

Foto Marloes subsidies