Contact: 085 401 22 24

Als het aan Den Haag lag…..

Als het aan Den Haag lag…..
27 september 2018 Willem
In Algemeen, Geen categorie

Prinsjesdag 2018: volop aandacht voor de hoedjes van de dames, nog een jaar de glazen koets (in plaats van de gouden), de outfit van Maxima en de verwachtingen voor de portemonnee van “de gemiddelde Nederlander”. Met speciale aandacht heb ik geluisterd naar de plannen voor de zorg. Je hoort van alle kanten dat we in ‘economisch gunstig weer’ zitten. Ik luisterde dus hoopvol naar de Troonrede.

Het nijpende probleem van het personeelstekort blijkt doorgedrongen in Den Haag. Het werven en opleiden van bekwaam personeel staat hoog op de agenda: het aantal studenten in de opleidingen trekt gelukkig iets aan, maar er zijn nog veel meer mensen nodig in de nabije toekomst. Zij-instromers en herintreders worden gestimuleerd om (terug) in de zorg te komen werken. Om oudere medewerkers fysiek wat te ontlasten, is het plan gerezen om deze ervaringsvolle mensen een belangrijke rol te geven in het begeleiden van nieuwe collega’s. Dit zou moeten leiden tot minder ziekteverzuim. Wellicht een interessante nieuwe uitdaging in het staartje van je werkzame leven?

Wat mij betreft is er veel winst te halen in het slimmer organiseren van de zorg: hiermee doel ik met name op het wegnemen van veel administratieve lasten. Laten we met zijn allen terug gaan naar waar het ook alweer allemaal om te doen is: iedere cliënt, elke dag weer een fijne dag laten beleven! Daarnaast kunnen we elkaars talenten beter benutten: zowel de talenten van collega’s onderling, als van mensen in de omgeving van de cliënt: mantelzorger, vrijwilliger, buurman, winkeliers in het dorp, zang- of sportvereniging enzovoort. Het optimaal inzetten van de diversiteit aan krachten vraagt om kennis en vaardigheden: hoe ziet het netwerk eruit, hoe zorg ik dat iedereen betrokken raakt en blijft? Dit levert zoveel kansen op.

Gelukkig realiseert de politiek dat er veel geld nodig is: in 2019 is 1 miljard euro meer beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg dan in 2018. Tot 2021 (einde regeerperiode) is een extra investering in de ouderenzorg van 3 miljard toegezegd.

Aan iedereen in de ouderenzorg de schone taak om de beschikbare gelden zo effectief mogelijk in te zetten. Een deelnemer aan de training Welzijnscoach vertelde me dat de tovertafel het eerste half jaar zeer intensief gebruik werd, maar nu alweer een tijd opgeborgen staat. Waar ligt voor jou een kans om morgen alweer een mooie bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoner?
Zonder geld uit Den Haag kunnen we niet. Maar het meest onmisbare blijft onze eigen kracht en ambitie!

FotoPrinsjesdag