Contact: 085 401 22 24

Over ons

Onze droom

Iedere cliënt een gelukkig leven door ervaringsgerichte leertrajecten voor medewerkers en organisaties binnen de ouderenzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.


Onze passie

Met passie leven is het mooiste wat er is. Passie kleurt je thuis, je werk, je omgeving.

Deze kleur wil Cerein bieden: wij zijn een klantencratie waar we met passie werken voor onze klanten. Klanten in de ouderenzorg, in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en in de sector welzijn.
Met klantencratie bedoelen wij dat Cerein voor haar klant een gespreks- en kennispartner wil zijn in vraagstukken die gaan over leren, bewegen, mantelzorg, kleinschaligheid en ook die gaan over het omgaan met zelforganiserende teams, met bezuinigingen en met ouder wordende cliënten binnen de zorgsector.

De antwoorden op deze vraagstukken zijn in onze ogen meer dan een ééndaagse training of een eenmalig advies. Wanneer een organisatie behoefte heeft aan een training is onze eerste vraag wat de visie van die organisatie zelf is en hoe deze visie leeft bij de medewerkers. Hieraan koppelt Cerein haar visie op leren en ontstaat er een maatwerkprogramma gericht op de organisatie die vraagt en een optimaal leerrendement.

Dit optimale leerrendement, dit zorgen dat het “geleerde” ook daadwerkelijk geborgd wordt in de organisatie, geven we ook vorm door in onze trainingen uit te gaan van “breinleren”.
Breinleren is kort gezegd het toepassen van hetgeen nu bekend is uit de neurowetenschap over de werking van de hersenen en het leren van mensen. Het idee hierachter is dat als je weet hoe het brein beter informatie kan verwerken, kan opslaan, je het leertraject hiernaar kan inrichten en zo een optimaal leereffect bewerkstelligt. Dit betekent dat wij zes breinleerprincipes gebruiken, te weten:

  1. Focus
  2. Herhaling
  3. Voortbouwen
  4. Creatie
  5. Emotie
  6. Zintuiglijk rijk

Je zult deze steeds terugvinden in de manier waarop wij onze leertrajecten inrichten en uitvoeren.

 

 

In het kort

Wij willen het wel-zijn van mensen in de ouderenzorg en in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking verhogen met als ultiem doel dat iedere cliënt een gelukkig leven heeft. Enthousiasme en passie voor wat er werkelijk toe doet in de zorg drijft ons.Onze inspiratie vinden we in de contacten met medewerkers, cliënten en opdrachtgevers van zorgorganisaties en in ontwikkelingen rond leerstrategieën zoals ervaringsleren en breinleren.

Met passie trainen en coachen wij medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.