Contact: 085 401 22 24

Training – Zelfregie en cliëntgericht werken

Zelfregie en cliëntgericht werken

De overheid vraagt zelfredzaamheid van burgers en dat heeft ingrijpende consequenties voor de inhoud en uitvoering van de zorg en ondersteuning door medewerkers. De relatie tussen cliënten en medewerkers is sterk aan het veranderen. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de eigen regie van de cliënt en de professionele verantwoordelijkheid van medewerkers. Er worden andere en nieuwe eisen gesteld aan medewerkers. Ingesleten patronen en vanzelfsprekendheden moeten plaatsmaken voor bewust en anders handelen. Van “zorgen voor” naar “zorgen dat”.

Inhoud van de training

  • Zelfredzaamheid van de cliënt is het uitgangspunt;
  • Participatie van informele zorg als vanzelfsprekendheid. Hoe doe je dat in de praktijk?;
  • Werken vanuit de wens van de cliënt;
  • Cliëntgerichtheid en -bejegening;
  • Organiseren en coördineren.

Resultaten

  • Je beseft wat het betekent dat de cliënt de regie heeft;
  • Je stemt je eigen handelen daarop af en laat je automatismen los;
  • Je ondersteuning en begeleiding is gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt;
  • Je leert bewust te handelen: “Wat heeft de cliënt nodig om iets voor elkaar te krijgen?”;
  • Je leert faciliteren in plaats van overnemen.

Doelgroep
Verzorgenden niveau 3
Medewerkers welzijn/dagbesteding (vanaf niveau 3)
Verpleegkundigen niveau 4 en 5

 

Naar volledige trainingsoverzicht van ouderenzorg

Schrijf je nu in voor deze training!

Velden met * zijn verplicht

Omvang
2 dagen

Data najaar 2017
14 november en 28 november 2017

Tijden
09.30 uur – 16.30 uur

Locatie
Maarn en Zwolle*

Prijs
€ 459,-

*Bij onvoldoende aanmeldingen voor één van de locaties worden de groepen in overleg met de deelnemers samengevoegd.