Contact: 085 401 22 24

Onze visie

Onze visie op leren en opleiden

Als opleidingspartner heeft Cerein een visie op leren die gebaseerd is op twee uitgangspunten:

  1. Breinleren
  2. Borging

Breinleren
Breinleren is kort gezegd het toepassen in leertrajecten van hetgeen nu bekend is uit de neurowetenschap over de werking van de hersenen en het leren van mensen. Het idee hierachter is dat als je weet hoe het brein beter informatie kan verwerken, kan opslaan, je het leertraject hiernaar kan inrichten.

Een aantal ontdekkingen is hierbij van belang:

  • Leren is het vormen van (nieuwe, stevige) neurale netwerken;
  • Spiegelneuronen ondersteunen op belangrijke wijze het leereffect;
  • Weten hoe het brein werkt, onderkennen dat je je brein kunt ontwikkelen (growth mindset: zie bijlage), bevordert de leermotivatie.

Borging
Cerein vindt transfer essentieel; dat dat wat geleerd wordt daadwerkelijk bijdraagt tot het welzijn, de kwaliteit van het leven. Daarmee is dat wat geleerd wordt niet iets oppervlakkigs, maar iets dat direct past bij het eigen werk, de praktijk en gebaseerd op ervaringen. Als je daarbij aansluit, dat gebruikt, krijgt het geleerde de kans om een bijdrage te leveren aan en ook om te beklijven in dat leven.

 

Lees meer…

Onze uitgebreide visie op leren en opleiden kun je lezen in ons visiedocument.

Visiedocument op leren en opleiden