Contact: 085 401 22 24

Onderzoek naar dagbesteding bij Thebe Elisabeth

Onderzoek naar dagbesteding bij Thebe Elisabeth
22 november 2017 Willem
In Algemeen

Onderzoek naar dagbesteding bij Thebe Elisabeth

Thebe Elisabeth (zorgorganisatie in Goirle, Noord-Brabant) heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar hoe de dagbesteding en activiteiten georganiseerd zijn binnen Elisabeth en of deze aansluiten bij de wensen van de cliënten.

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van deskresearch, interviews en werkbezoeken op locaties. De gehele organisatie is bij het onderzoek betrokken. Zo werden er interviews gehouden met mantelzorgers, vrijwilligers, activiteitenbegeleider, verzorgenden, de cliëntenraad en managers.

Een belangrijke conclusie die getrokken kon worden naar aanleiding van het onderzoek is dat medewerkers zorg en medewerkers welzijn nog intensiever kunnen samenwerken. Welzijn is een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid: ook medewerkers zorg hebben hierin een belangrijke rol te vervullen. Een tweede belangrijke conclusie is het feit dat de activiteiten met ontzettend veel passie worden gegeven, maar al te lang op dezelfde manier.

Wat kan Elisabeth nou met deze onderzoeksresultaten? Uiteraard hebben wij ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke aanbeveling is het meer en zelfstandiger betrokken maken van vrijwilligers en mantelzorgers, door hen een prominentere rol te geven bij de uitvoering van activiteiten. Dit vraagt wel om een andere rol van de activiteitenbegeleiders. Samen met Elisabeth worden er nu keuzes gemaakt in de prioritering van de aanbevelingen en welke acties opgepakt kunnen pakken.

Thebe