Contact: 085 401 22 24

GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) (Branche erkende opleiding)

GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)

(Branche erkende opleiding)

Het aantal cliënten met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening neemt de komende jaren toe. Ook de vraag naar professionelere zorg in de thuiszorg zal toenemen.
Het is daarom van belang dat zorgmedewerkers goed zijn toegerust om zorg te bieden gericht op psychogeriatrie.

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP);

  • Behartigt de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt;
  • Begeleidt, adviseert en draagt bij aan professionalisering van collega’s en vrijwilligers;
  • Ondersteunt, adviseert en begeleidt mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten.

Kijk voor meer informatie en een filmpje op de website van BTSG: https://btsg.nl/traning-gvp/.

Deze opleiding verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie BTSG. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.