Contact: 085 401 22 24

De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking

De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking
21 maart 2016 nathan
In Belevingsgerichte Zorg, Dementie
Achtergrond Belevingsgericht werken

De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking

Nederland vergrijst, nu en in de toekomst. De gemiddelde levensverwachting van een vrouw die in 2060 wordt geboren is 89,9 jaar. Met de toenemende leeftijd neemt ook de kans op ouderdomsziekten en problemen toe, zo heeft bijvoorbeeld 40% van de mensen van 90 jaar of ouder dementie. Organisaties, ook in de gehandicaptenzorg, zijn zich van bovenstaande bewust en bereiden zich hierop voor, zowel op het gebied van huisvesting als nieuwe deskundigheid van personeel.

Als inhoudsdeskundige (geriatrisch fysiotherapeut en manager in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg) en als trainer ben ik bij een aantal organisaties betrokken bij het opzetten en uitvoeren van trainingen op het gebied van de ouder wordende cliënt. Zo zijn er bij Philadelphia, in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Oud’, twee basistrainingen ontwikkeld met readers die aansluiten op de visie en werkwijze van de organisatie. Vorig jaar zijn er trainingen gegeven op 19 verschillende locaties. Voorafgaand aan elke training vindt een gesprek plaats met de manager om een goede afstemming te krijgen met de praktijk. Ook dit jaar staan er weer trainingen gepland bij Philadelphia, evenals bij andere organisaties.

Onderwerpen die in de training onder andere aan de orde komen zijn:

 • Lichamelijke en psychische aspecten van ouder worden
 • Bijkomende ziektebeelden en problematiek
 • Dementie
 • Signaleren
 • Het levensverhaal van de cliënt, reminiscentie
 • Wonen, dagbesteding, daginvulling
 • Begeleidingsmogelijkheden, communicatie, activiteiten, bewegen, voeding
 • Omgevingszorg
 • Belevingsgerichte zorg
 • Netwerk van de cliënt
 • Methodisch werken
 • Competenties medewerkers

Voorafgaand aan de training krijgen de medewerkers de reader en een voorbereidende opdracht rondom een zelf gekozen cliënt. In de training vindt steeds een vertaling plaats van theorie naar de praktijk, met ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek. Tussen de trainingsbijeenkomsten werken de medewerkers aan praktijkopdrachten rondom de door hen gekozen cliënt.

Met veel plezier geef ik de trainingen en zie dat medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan met de aangereikt handvatten. Mochten er medewerkers, teams of organisaties zijn die belangstelling hebben voor trainingen op het gebied van de ouder wordende cliënt dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. We denken graag met u mee!

Frans van der Burg, trainer Cerein

Cerein Frans van der Burg