Contact: 085 401 22 24

Van Dagbestedingscoach naar ‘Welzijnscoach’

Van Dagbestedingscoach naar ‘Welzijnscoach’
27 september 2018 Willem
In Algemeen, Geen categorie

De training Dagbestedingscoach is één van de meest succesvolle en langst lopende trainingen van Cerein. Zowel bij ons open aanbod als in company blijft hier heel veel vraag naar en in de loop der jaren is de essentie van dit traject volledig overeind gebleven.

Uiteraard sluit Cerein aan bij de ontwikkelingen in de praktijk, want de zorgwereld is sterk in beweging. Zo is er gelukkig steeds meer aandacht voor het welzijn van de cliënten en zinvolle dagbesteding is een wezenlijk onderdeel hiervan. Tot voor kort was dit het exclusieve terrein van activiteitenbegeleiders. Dat is niet meer zo en dat komt door het besef dat:
• Welzijn meer omvat dan dagbesteding
• Alle medewerkers met het welzijn te maken hebben

Met name medewerkers uit de zorg en vrijwilligers krijgen steeds meer taken op het terrein van welzijn en dagbesteding. Ook van de mantelzorgers wordt in dit opzicht een substantiële bijdrage verwacht.
De ontwikkelingen in de praktijk zien wij terug in de verschuiving van de doelgroep. Jaren geleden bestond ruim 90% van de deelnemers uit activiteitenbegeleiders. Dat is allang niet meer zo, al zijn nog steeds de meeste deelnemers activiteitenbegeleiders en/of medewerkers welzijn. We zien steeds meer deelnemers met een zorgachtergrond. Dat varieert van verzorgende IG, tot zorgmedewerker, huiskamerbegeleider, teamcoördinator, medewerker groepsverzorging, helpende zorg- en welzijn enzovoorts. Een tendens die we ook zien is dat steeds meer deelnemers een gecombineerd takenpakket hebben, zowel zorg- als welzijnstaken.
Genoemde veranderingen betekenen dat het aandachtsgebied van de voormalige Dagbestedingscoach is verschoven en verbreed: van dagbesteding naar welzijn. De focus ligt op welzijn als geheel en dagbesteding is één van de middelen daarbij.
Om aan deze ontwikkelingen recht te doen, spreken we bij Cerein voortaan over ‘Welzijnscoach’.*

*Voor de vindbaarheid blijven we daarnaast de term ‘dagbestedingscoach’ gebruiken.

 

Foto bewegwijzering