Contact: 085 401 22 24

Community Care

Community Care
12 maart 2018 Willem

De essentie van Community Care is om kwetsbare ouderen deel te laten nemen in de samenleving waarbij er is sprake is van (geriatrisch) begeleid wonen.
Dit houdt in dat er een veilige, beschermde, sfeervolle woon- en leefomgeving voor deze ouderen wordt geboden, die zorg en/of ondersteuning nodig hebben.
Zij blijven onderdeel van de maatschappij met ondersteuning van professionele hulp en informele zorg binnen de gemeenschap zoals mantelzorgers, vrijwilligers, wijk- en buurtbewoners.
Uitgangspunt hierbij is dat men niet “zorgt voor”, maar “zorgt met” de oudere.
Er is sprake van wederkerigheid.
Op het moment dat de oudere (meer) ondersteuning nodig heeft, zal deze minder snel hoeven te verhuizen naar bijvoorbeeld het verpleeghuis; hij/zij blijft onderdeel van de Community. Dit eventueel samen met een partner.

Professionele hulp kijkt naar de onderliggende zorgvraag en ondersteunt daar in de zorg waar het daadwerkelijk nodig is en waar de behoefte van de cliënt ligt.
Op deze wijze wordt er voldaan aan de daadwerkelijke wens en behoefte van de cliënt waarmee de kwaliteit van leven voor deze cliënt verbetert.
Problemen worden eerder gesignaleerd en hier kan vroeg in het proces op geacteerd worden.
De medewerker kan snel op- en afschalen van de zorg waarbij het neveneffect is dat het zorggebruik afneemt en maatschappelijke kosten worden verlaagd.

Het concept van Community Care sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkeling tot zelfredzaamheid.
Dit alles wordt gerealiseerd met goede afspraken met gemeente en zorgverzekeraar.