Contact: 085 401 22 24

CEDEO Erkenning verlengd

CEDEO Erkenning verlengd
3 mei 2016 Willem
In Algemeen
CEDEO-erkenning-Maatwerk

CEDEO Erkenning verlengd

We zijn blij en trots om te kunnen melden dat onze CEDEO Erkenning wederom verlengd is. Met een uiteindelijk cijfer van 9,7 voor klanttevredenheid mogen we trots zijn op de samenwerking die we hebben met klanten.

Uit het onderzoek van CEDEO kwam naar voren:

Aansluiten op de behoefte van de klant

De meeste referenten die aan dit onderzoek naar de maatwerktrainingen van Cerein hebben meegewerkt, delen in het voortraject mee dat zij al eerder met de organisatie in contact zijn geweest. Op basis van positieve ervaringen, heeft men Cerein wederom benaderd om nieuwe dan wel vervolgtrajecten mede vorm te geven. Velen geven aan dat de markt waarbinnen zij opereren, continu aan veranderingen wordt blootgesteld waarop zij moeten meebewegen. Cerein weet op die veranderingen prima te anticiperen en activiteiten te ontplooien die passen binnen het huidige speelveld.

Relatiebeheer

Het relatiebeheer stemt alle opdrachtgevers eveneens tevreden. “Ik heb laatst nog een keer een uitnodiging gekregen om een bijeenkomst bij te wonen”, verklaart één van hen. Meerdere respondenten maken daar melding van. Een ander: “De directeur is spontaan bij ons langs geweest om op onze locatie te kijken. Dat vond ik niet alleen super leuk maar dat leidde ook tot een klik.” Sommigen beschikken over een vast aanspreekpunt maar anderen hebben dat niet maar missen het ook niet. “Men doet er alles aan om de relatie goed te houden”, deelt een respondent mee. “Cerein stemt goed met mij als opdrachtgever af hoe ik het hebben wil”, geeft een volgende aan. De meesten ontvangen ook nieuwsbrieven; een enkeling zegt zelf op de site van Cerein te kijken wanneer hij informatie nodig heeft.

Prijs-kwaliteitverhouding

Dat de prijs in balans is met de kwaliteit blijkt uit het feit dat alle respondenten tevreden op dit onderdeel zijn. Van ‘redelijk’ tot ‘heel tevreden’ zijn opmerkingen die in dit verband worden gemaakt. Ook geeft een enkeling aan dat hij denkt dat Cerein marktconform opereert. Een ander denkt dat de prijsstelling heel realistisch is. Dat maakt dat men de verhouding goed vindt.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal

Aan het eind van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat alle opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden zijn over de uitgevoerde trajecten en de samenwerking met Cerein. Meermaals komen typeringen als ‘deskundig’, ‘betrouwbaar’, ‘flexibel’ en ‘laagdrempelig’ aan de orden. Daarnaast noemt men het volgende: “Men weet mensen mee te nemen in de opdracht”, “Ik ervaar hen als klantgericht”, “Men weet snel te schakelen en aansluiting te creëren. Daarnaast vind ik hen erg maatschappelijk betrokken en daardoor goed op de hoogte van de actualiteit”, “De trajecten kennen een goede mix van theorie en praktijk. Tevens weet men goed aan te sluiten bij de behoefte. Ook zorgt men ervoor dat deelnemers niet te veel informatie krijgen maar dat het geheel behapbaar is”, “De trainer weet goed door te vragen om tot de kern te komen. Ook zijn er korte lijnen met het instituut” en “De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt op een goede manier vormgegeven.” Naast hetgeen bij andere onderdelen is vermeld, heeft men geen andere verbetersuggesties gesignaleerd. Al met al leidt dit ertoe dat de referenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, Cerein van harte aanbevelen aan anderen.

Lees hier het volledige CEDEO rapport.